Valmennuspalvelut


YKSILÖVALMENNUS

Kohderyhmä:
Kaikki valmentautujat, jotka työvalmennuksen ja tukipalvelujen lisäksi tarvitsevat yksilövalmennuksen tukea tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoite:
Tavoitteena on asiantuntijapalveluna, yksilövalmennuksen keinoin auttaa ja tukea valmentautujaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Valmentautuja asettaa aktiivisesti omia tavoitteitaan, ja tekee päätöksiä ja valintoja ja toimii omien suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Tarvittaessa yhteistyössä aktivoidaan valmentautujan palveluverkostoa.

Toteutus:

  • henkilökohtaisia keskusteluja; valmentautujan motivointia ja aktivointia
  • yksilövalmennussuunnitelmien tekemistä
  • henkilökohtaisten tavoitteiden asettelua ja toimintatapojen suunnittelua
  • toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja arviointia

Asiantuntijapalveluna yksilövalmennusta toteuttavat Sovatekin yksilövalmentajat ja muut työntekijät oman osaamisalueensa ja valmentautujan tarpeiden mukaisesti. Yksilövalmennus voi painottua esim. opinto-ohjaukseen, työpaikan hakuun, omien voimavarojen ja toiveiden ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen, työyhteisössä toimimiseen, hoidon tai muiden palveluiden tarpeen arviointiin ja niihin ohjaamiseen, työtehtävien soveltuvuuden arviointiin tai muihin valmentautujan arkielämässä selviytymiseen ja valmennukseen vaikuttaviin tekijöihin. Yksilövalmentaja aktivoi yhteistyössä valmentautujan kanssa tarvittaessa muuta palvelu- ja lähiverkostoa.