Uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen

Sovatek- säätiöllä on tällä hetkellä käynnissä kaksi hanketta. 
Pelituki- hanke toimii Tourulassa osoitteessa Matarankatu 4. 
Hankkeella on omat verkkosivut www.pelituki.fi 
Vertaistoimintakeskus Asema 78 on toiminut elokuun alusta alkaen osoitteessa Ahdinkatu 16. 

Pelituki
Pelituki tuottaa ja välittää tietoa pelaamisesta ja kehittää tukea ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys kohdennetulla toiminta-avustuksella. Sovatek toteuttaa Pelitukea Keski- ja Itä-Suomessa yhdessä Kehittämiskeskus Tyynelän ja Kuopion Kriisikeskuksen kanssa. Sovatekin osuudesta ja koordinaatiosta vastaa Jarkko Järvelin.

Lisätietoja hankkeesta:
Jarkko Järvelin
050 594 2503
etunimi.sukunimi(at)sovatek.fi

 

 

Asema 78 – päihteetön kohtaamispaikka 
korvaushoidossa oleville huumekuntoutujille Jyväskylässä

Keväällä 2012 Jyväskylässä käynnistyi Ray:n rahoittama kehittämisprojekti korvaushoidossa olevien huumekuntoutujien vertaistoimintakeskuksen perustamiseksi. Hanke toteutetaan Sovatek-säätiön hallinnoimana. Toiminnalla pyritään tukemaan korvaushoitoasiakkaita päihteettömän elämäntavan omaksumiseen sekä tarjoamaan heille päihteetön kohtaamispaikka kodin ulkopuolella. Asema 78 sijaitsee Jyväskylän keskustan tuntumassa osoitteessa Ahdinkatu 16. Vertaistoimintakeskus on avoinna arkipäivisin. Asema 78:lla työskentelee hankkeen projektityöntekijä Marko Juntunen.
Lisätietoja hankkeesta ja Asema 78:n toiminnasta saat projektityöntekijöiltä:
Marko Juntunen
050 573 1191
etunimi.sukunimi(at)sovatek.fi

 -----------

Päättyneet projektit