Työelämään valmentava (TYVA) -ryhmä


on ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmän kesto on kolme kuukautta ja kokoontuminen on kaksi kertaa viikossa Sovatekin yksikössä. Ryhmäpäivinä käsitellään erilaisia arjen ja elämänhallintataitoihin, jaksamiseen ja työhyvinvointiin, työelämän vuorovaikutustaitoihin, työelämätietouteen liittyviä teemoja yhdessä. Päivittäinen työaika on 9.00-13.00. Ryhmän lopussa laaditaan yksilöllinen jatkosuunnitelma yhdessä Työvoiman palvelukeskuksen kanssa.

TAVOITTEET

Tavoite on vahvistaa osallistujan elämänhallintataitoja ja työelämävalmiuksia. Kertaamme yhdessä työelämän pelisääntöjä ja pohdimme työssäjaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. 

VALMENNUSPALVELUT

Kolmen kuukauden kuntouttavan työtoiminnan jälkeen asiakas voi hakeutua Sovatek-säätiön erilaisiin valmennus-palveluihin.