Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Useat työpaikat mm. teollisuudessa ja rakennusalalla edellyttävät työntekijältä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskortti on voimassa Suomessa ja korttijärjestelmää ylläpitää Työturvallisuuskeskus TTK. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä
Metalli-, rakennus- tai puualalla työskentelevät henkilöt ja muut työturvallisuuskorttia tarvitsevat henkilöt.

Tavoitteena on:
• oppia tunnistamaan työpaikan riski- ja vaaratilanteet
• oppia vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita
• saada perustietoa työsuojelusta
• oppia parantamaan käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla
• oppia tukemaan työnopastusta/perehdytystä yhteisillä työpaikoilla.

Toteutus:
Ryhmätyöskentelynä (ryhmään mahtuu enintään 20 hlöä). Koulutus kestää yhden työpäivän (8h) sisältäen kirjallisen kurssikokeen tai vaihtoehtoisesti kaksi 4 tunnin päivää sisältäen kirjallisen kurssikokeen. Koulutuksen ja hyväksytyn kurssikokeen suorittamisen jälkeen jokainen kurssilainen saa itselleen työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kurssikokeen saa tarvittaessa uusia.


Ohjelma (8h):

1. Yhteinen työpaikka

 • yhteinen työpaikka
 • vastuut
 • työsuojeluorganisaatio
 • työterveyshuolto2. Yhteinen turvallisuus

 • periaatteena nolla tapaturmaa
 • taloudelliset vaikutukset
 • riskienhallinta
 • kuormitustekijät3. Perehdyttäminen

 • perehdytys yhteisellä työpaikalla
 • perehdyttämisohjelman sisältö
 • perehdyttämisen haasteet yhteisellä työpaikalla4. Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla

 • työvälineet, koneet ja laitteet
 • nostotyö
 • putoamisvaaralliset kohteet
 • suljetut tilat ja ahtaat tilat
 • kemikaalit
 • sähkö
 • tulityöt5. Onnettomuustilanteissa toimiminen

 • tilannearviointi
 • hätäilmoitus
 • kaasuvaara6. Kurssikoe

 
 
 

 


Yhteyshenkilö:
Harri Valli
(014) 333 7024
050 576 6215