Valmennuspalvelut


Arviointipalvelut

Työkokeilu / työssä suoriutumisen arviointi

Kohderyhmä:
Kaikki toiminnallisen suoriutumisen arviointia tarvitsevat

Tavoite:
Valmennusyksikössä tapahtuva valmentautujan työssä suoriutumisen arviointi, jossa selvitetään asiakkaan soveltumista yhdessä sovittuihin työtehtäviin, sopeutumista työyhteisöön ja työelämään sekä kartoitetaan asiakkaan omia näkemyksiä työn tekemisestä.

Arviointijakso sisältää seuraavat palvelumoduulit:

  • Palveluohjaus
  • Perehdytys
  • Työhöntulotarkastus (terveydenhoitaja)
  • Työkokeilu / arviointisuunnitelma ja yhteistyö tilaajan kanssa
  • Työyhteisöön perehdytys ja työtehtäviin ohjaus
  • Työtehtävistä suoriutumisen arviointi ja työyhteisössä toimimisen seuranta ja arviointi jakson aikana
  • Loppupalaveri

Yhteenveto työkokeilusta ja kirjallinen arvio.