Työelämätietous


Kohderyhmä
Kaikki Sovatek-säätiön työntekijät

Tavoite:
Työelämätietous-kurssin tavoitteena on antaa tietoa työelämän perusasioista. 

Toteutus:
Koulutus on jaettu kahteen osioon, jotka käsittelevät työmarkkinajärjestelmään sekä työttömyysturvaan liittyviä keskeisiä asioita. Asiat käydään läpi luentotyyppisesti esimerkkien valossa. Läpikäytävät asiat voivat painottua ryhmäläisten iän, elämäntilanteiden ym. seikkojen mukaan. Ryhmäläiset voivat esittää kysymyksiä ja kertoa esimerkkejä omista kokemuksistaan. 

Työmarkkinajärjestelmä-osion sisältöjä ovat
- työehtosopimusjärjestelmä, kuinka työehdoista sovitaan
- työsuhde: työsuhteen muotoja, työsopimus, koeaika, palkka, työaika
- loma: vuosiloma, sairasloma, tilapäinen hoitovapaa
- työsuhteen päättyminen: irtisanominen, purku. 

Työttömyysturva-osiossa käsitellään seuraavia asioita:
- työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha
- työssäoloehto
- eläkeputki
- palkkatukimuodot
- työkokeilu
- karenssit.

Ryhmää ohjaavat työntekijät
Päivi Mehtola, tiimivastaava/palveluohjaaja (työttömyysturva-osio)
Harri Valli, yksilövalmentaja (työmarkkinajärjestelmä-osio)

Kurssin kesto: 1 kerta, n. 1,5 h/osio, ryhmiä järjestetään tarpeen mukaan 

Ryhmän koko: n. 10–25 henkilöä


Yhteyshenkilöt:
Päivi Mehtola
p. 014 333 7011 / 050 366 9328

Harri Valli
p. 014 333 7024 / 050 576 6215