Tulitöiden turvallisuuskoulutus


Kohderyhmä:

Metalli-, rakennus- tai puualalla työskentelevät henkilöt ja muut tulityötutkintoa tarvitsevat henkilöt.

Tavoitteet:

 • Tunnistaa tulitöiden paloriskit ja vaaratekijät ja osaa varautua niihin.
 • Osaa tulitöitä edeltävät, työaikaiset ja työnjälkeiset toimenpiteet tilapäisellä tulityöpaikalla.
 • Osaa toimia oikein onnettomuustilanteessa.
 • Tuntee alkusammutuskaluston ja osaa käyttää sitä.
 • Ymmärtää, että jokainen tulityövahinko on ennalta ehkäistävissä.

Toteutus:

Pienryhmätyöskentelynä, joka on vajaan päivän mittainen. Turvallisuus- tutkinto edellyttää kurssin ja hyväksytyn kurssikokeen suorittamista, jonka jälkeen jokainen kurssilainen saa itselleen tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kokeen saa uusia kerran ilman uusintakurssia.

Ohjelma:

1. Tulitöiden aiheuttamat palovahingot ja niiden analysointi (1 t)

 • Tulityömääritelmä
 • Miksi tulityöt luokitellaan vaarallisiksi?
 • Pelastustoimi- ja työturvallisuuslaki
 • Tyypillisiä vahinkoesimerkkejä
 • Vastuukysymykset

2. Paloriskien tunnistaminen tilapäisissä tulitöissä (2,5 t)

 • Palaminen
  • edellytykset
  • palon kehittyminen
  • alkusammutus
 • Tulityöhön liittyvin riskien tunnistaminen
 • Ympäröivät tilat
  • rakenteet
  • palokuorma
 • Palovaaralliset tekijät
  • kaasut ja kaasupullot
  • työpaikalla sallittavat kaasumäärät
  • palavat nesteet, liuottimet ja maalit
 • Tulityöt erikoistapauksissa
 • Vaihtoehtoiset työmenetelmät

3. Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä (2 t)

 • Määritelmät
 • Tulityön valvontasuunnitelman sisältö
 • Turvallisuustoimenpiteet
  • tulityötä ennen
  • tulityön aikana
  • tulityön jälkeen
 • Tulityövartija
 • Tulityön tekijä
 • Työvälineet, niiden säilytys ja käyttö
  • kaarihitsaus ja –leikkaus
  • kaasuhitsaus ja –leikkaus
  • nestekaasulaitteet
  • nestekaasukäsipolttimet
  • kuumailmapuhaltimet
  • kulmahiomakoneen käyttö

4. Toiminta onnettomuuden sattuessa

 • Henkilöturvallisuus
 • Toimintaohjeet onnettomuuden varalta

5. Alkusammutus- ja turvatoimenpiteiden harjoitus (1 t)

6. Turvallisuustutkinto (0,5 t)

7. Yhteenveto ja kurssin päättäminen

Ilmoittautumislomake kurssille PDF-muodossa.

 


Yhteyshenkilö:
Harri Valli
(014) 333 7024
050 576 6215