Tekemällä Tempoa


on ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmän kesto on kolme kuukautta ja kokoontuminen on kaksi kertaa viikossa Sovatekin yksikössä. Toiminta koostuu ryhmäpäivästä ja työpäivästä. Ryhmäpäivänä käsitellään erilaisia arjen hallintataitoihin, jaksamiseen ja työelämän pelisääntöihin sekä työnhakutaitoihin liittyviä teemoja yhdessä. Työpäivänä työskennellään Sovatek-säätiön tuotannollisissa yksiköissä. Päivittäinen työaika on 9.00-13.00. Ryhmän lopussa laaditaan yksilöllinen jatkosuunnitelma yhdessä Työvoiman palvelukeskuksen kanssa.

TAVOITTEET

Tavoite on tutustua erilaisiin ammattialoihin ja Sovatek-säätiön tuotannollisiin yksiköihin. Kertaamme yhdessä työelämän pelisääntöjä ja pohdimme työssä- jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Aamupäivän ryhmää ohjaa Sovatekin yksilövalmentaja teemoista riippuen, loppupäivän ryhmäläiset osallistuvat Sovatek-säätiön eri työyksiköiden toimintaan.

VALMENNUSPALVELUT

Kolmen kuukauden kuntouttavan työtoiminnan jälkeen asiakas voi hakeutua Sovatek-Säätiön erilaisiin valmennuspalveluihin.