TeMo-projektiTeMo-projekti 2012-2014


Rahoittaja: 
Hanke on saanut osarahoitusta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta Euroopan sosiaalirahastosta.

Mitä:
TeMo-projekti on Sovatek-säätiön kehittämishanke, jonka tarkoituksena on rakentaa uusi työllisyyttä edistävä palvelumalli, matalan kynnyksen yrittäjyysvalmennus. 

Miten:
Valmennus toteutetaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena hyödyntäen yhteistyötahojen järjestämiä koulutuksia. Valmennukseen ohjautuvilla asiakkailla on mahdollisuus kartoittaa omaa osaamistaan ja laatia yritysidean pohjalta alustava liiketoimintasuunnitelma, jonka myötä kartoitetaan vaihtoehtoja joko oman yrityksen perustamiseen tai työosuuskuntaan liittymiseen. Projektissa hyödynnetään Sovatek-säätiön omaa työosuuskuntatoimintaa, jonka puitteissa on mahdollisuus testata ja toteuttaa omaa liikeideaa tuetusti. Valmennuksen aikana yrityksen perustaneilla osallistujilla on myös mahdollisuus saada ohjausta ja neuvontaa yritystoiminnan alkuvaiheeseen. 

Kenelle:
Valmennus on tarkoitettu yritystoiminnasta kiinnostuneille työttömille työnhakijoille, joilla on kiinnostusta ja edellytykset yrittäjyyteen. Valmennukseen tullaan joko varaamalla tapaamisaika yksilövalmentajan kanssa tai yhteistyötahojemme, kuten Jyväskylän TE- toimiston, Työvoiman palvelukeskuksen sekä Yrityspalvelukeskus Luotsin kautta. Toiminta-alueena on Keski-Suomi, Jyväskylän seutukunta, Hankasalmi, Laukaa, Petäjävesi, Uurainen, Muurame ja Toivakka. 

 


Yrittäjyysvalmentaja
Ilona Ukkonen
puh. 050 311 8629
ilona.ukkonen@sovatek.fi

Projektipäällikkö
Asko Hiltunen
puh. 050 366 9336
asko.hiltunen@sovatek.fi