Valmennuspalvelut


RYHMÄVALMENNUS

Kohderyhmä:
Valmentautujat, joiden valmennuspalveluun kuuluu ryhmävalmennus tai jotka erityisesti hyötyvät ryhmävalmennuksesta.

Tavoite:
Tavoitteena on vertaisryhmässä toimimalla kehittää itsetuntemusta, itseluottamusta sekä vuorovaikutustaitoja ja parantaa valmentautujan mahdollisuuksia osallistua tavoitteidensa mukaisiin toimintoihin.

Toteutus:
Ryhmävalmennus toteutetaan täydentyvissä pienryhmissä toiminnallisin menetelmin.

  • arki- ja työelämän taitojen harjoittelemista
  • koulutus- ja työpaikkoihin sekä erilaisiin tukipalveluihin tutustumista
  • vapaa-ajan toimintoihin osallistumista ja ohjausta
  • sosiaalisten taitojen harjoittelemista