Rahapeliongelmien tuki ammattilaisille

Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämispalvelun (2021–2023) tavoitteena on lisätä asiakastyötä tekevien ammattilaisten tietoisuutta rahapeliongelmista sekä vahvistaa osaamista tunnistamisessa, puheeksi otossa, hoidossa ja kuntoutuksessa.Ammattilaisten osaamista vahvistetaan mm. järjestämällä Puhutaan rahapelaamisesta -koulutuksia ja Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksia.

Tukea tarjotaan myös palveluiden kehittämiseen ja integroimiseen sote-rakenteisiin.
Toiminnan rahoittajana toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, ja toteuttajana Väli-Suomen osalta toimii Sovatek-säätiö.

Toteutus tapahtuu yhteistyössä Sovatek-säätiön Pelituki-toiminnan sekä THL:n Pelitiimin kanssa.


Lisätietoja toiminnasta:

Mirka Mikkola
Aluekoordinaattori/Väli-Suomi
puh 041 731 1204
etunimi.sukunimi@sovatek.fi


Sovatek / Rahapeliongelmien tuki ammattilaisille

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus