Pelituki
Tukea ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa pelaamisesta sekä kehittää tukea ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Pelituen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Sovatek toteuttaa Pelitukea Keski- ja Itä-Suomessa yhteistyössä Kehittämiskeskus Tyynelän ja Kuopion Kriisikeskuksen kanssa. Sovatekin osuudesta ja toiminnan koordinoimisesta vastaa Jarkko Järvelin.


Lisätietoja hankkeesta antaa:

Jarkko Järvelin
puh 050 594 2503
etunimi.sukunimi@sovatek.fi

Pelituen verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.pelituki.fi

STEA-logo

Sovatek / Pelituki

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus