Paikko - Paikka pajalta-hanke (2012-2013)

 

PAIKKO - paikka pajalta hanke on Keski-Suomen yhteisöjen tuen hallinnoima ESR-hanke. Se jatkaa OSKO-projektin työtä työpajojen ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämiseksi. Hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Muuramen kunta, Äänekosken kaupunki ja Sovatek-säätiö. Läheistä yhteistyötä tehdään oppilaitosten ja Keski-Suomen Työpajayhdistyksen sekä muiden projektien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on
1) tunnistaa työpajojen oppimisympäristöjä niin, että opetussuunnitelmaperusteisten
ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla on mahdollista
2) kehittää työvalmennuspalveluja tavoitteellisiksi mm. kehittämällä osaamistodistusmalleja, joilla ammatillinen osaaminen ja osaamisen kehittyminen dokumentoidaan
3) tunnistaa valmentautujien ammatillinen osaaminen (MINIOSKARI-osaamiskartoitusmalli) ja ohjata heitä hakeutumaan aikuisten näyttötutkinnon suorittajiksi.

PAIKOn avulla opiskelija voi saada paikan toiminnallisessa oppimisympäristössä työpajalla. Työpajalla oleva valmentautuja voi osallistua valmennusjakson aikana näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen tai tutkintotilaisuuteen.

Yhteyshenkilöt:
Susanna Uusitalo, projektipäällikkö
Kati Karjalainen, aluetyöntekijä (Jyväskylä: Sovatek-säätiö ja Nuorten taidetyöpaja)

facebook.com/Paikko