Laitoshoitopalvelu

 

 
Avohoitopalvelut:       Laitoshoitopalvelut:
Kuinka hakeudutaan hoitoon Vieroitushoito-osasto
Päihdepäivystyspalvelu Huumevieroitusosasto
Terveysneuvontapalvelu
Liikkuva terveysneuvontapalvelu Visiitti Ongelmapelaajien palvelut:
Kuinka hakeudutaan päihdekuntoutukseen  Ongelmapelaajien hoito
Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö Pelissä -hanke


Vieroitushoito-osasto

Vieroitushoito-osasto on 8-paikkainen alkoholi- ja lääkeaineiden vieroitushoitoyksikkö. Osastolla on käytössä kolme hoito-ohjelmaa:

 • Vieroitushoito 3-7 vuorokautta 
 • Arviointi- ja tutkimusjakso 5-14 vuorokautta 
 • Kuntoutusjakso 

Arviointi- ja tutkimusjaksot ja kuntoutusjaksot toteutetaan yhteistyössä Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikön kanssa siten, että osasto vastaa asiakkaiden lääke- ja perushoidosta ja Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö päiväkuntoutusohjelman toteutuksesta.


 

Hoitoon hakeutuminen

Vieroitushoitoon hakeutuminen tapahtuu Päihdepäivystyksen kautta ma-pe klo 9-12 puh. (014) 266 0213 tai yhteistyössä oman alueen päihdeklinikan tai sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Hoitoon voi hakeutua kotipaikkakunnasta riippumatta. Edellytyksenä on kunnan maksusitoumus tai ostopalvelusopimus Sovatek-säätiön kanssa.

Hoitoon hakeudutaan, kun fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet edellyttävät ympärivuorokautista laitoshoitoa.

Hoidon sisältö:

Fyysinen hoito

 • Säännöllinen ravinto, lepo, puhtaus, lääkitys, ulkoilu, rentoutus- ja akupunktioryhmät 

Psyykkinen hoito

 • Oireenmukainen lääkitys, selvittelevät ja tukea-antavat yksilö-, ryhmä- ja perhekeskustelut

Sosiaalinen kuntoutuminen

 • perhe-, toimeentulo- ja muuhun sosiaaliturvaan liittyvä palveluohjaus 
 • Verkostotapaaminen järjestetään tarvittaessa

Vertaisryhmät ja oma-apu

 • Itsehoito ja omaehtoinen vapaa-ajan toiminta 
 • Potilaalla on mahdollisuus osallistua AA-ryhmiin ja keskusteluryhmiin. 

Vieroitushoito-osaston esite

Yhteystiedot:

Vieroitushoito-osasto
Keskussairaalantie 20 B
40620 Jyväskylä

Puhelin:
(014) 266 0203
fax. (014) 617 414


Ylös

Huumevieroitusosasto

[Hoitosopimus] [Viikko-ohjelma] [Osastolle tulevalle]

Huumevieroitusosasto on tarkoitettu vieroitus-oireissa hoitoon hakeutuville huumausaineiden käyttäjille sekä päihteiden sekakäyttäjille. Hoidon tavoitteena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, sitoutuminen päihdeongelman käsittelyyn sekä motivointi jatkokuntoutukseen.

Huumeiden käyttäjien laitosvieroitushoidon lisäksi osastolla toteutetaan opioidiriippuvaisten korvaushoidon aloitus- ja lopetusjaksoja. Osastolla on 7 vuodepaikkaa ja hoitoaika on 2-4 viikkoa.

Hoitoon hakeutuminen

Vieroitushoitoon hakeutuminen tapahtuu Päihdepäivystyksen kautta ma-pe klo 9-12 (päivystyspuhelin (014) 266 0213). Päihdepäivystyksessä arvioidaan asiakkaan mahdollinen osastohoidon tarve.

Hoidon sisältö 

FYYSINEN HOITO 

 • säännöllinen ravinto, lepo, puhtaus, lääkitys ja ulkoilu

PSYYKKINEN HOITO

 • oireenmukainen lääkitys, selvittelevät ja tukea antavat yksilö-, ryhmä- ja perhekeskustelut sekä
  akupunktio- ja rentoutusryhmät 

SOSIAALINEN KUNTOUTUMINEN

 • perhe-, toimeentulo-, asuntoasioiden selvittely joka aloitetaan vieroitushoidon aikana ja jatkuu joko avo- tai laitoshoidossa. Hoidon aikana järjestetään tarvittaessa verkostokokous

YHTEISÖHOITO

 • yhteiset säännöt ja ryhmät sekä jokaisen yksilöllinen vastuu 

OMAEHTOINEN TOIMINTA

 • vieroitushoidon aikana voi käynnistää avohoitokontaktin ja osallistua oma-apuryhmiin 

Huumevieroitusosasto esite

Yhteystiedot:

Huumevieroitusosasto
Keskussairaalantie 20 B
40620 Jyväskylä

Puhelin:
(014) 266 0201
(014) 266 7020
fax. (014) 617 414


Ylös