Valmennuspalvelut


OPISKELEMAAN HAKEUTUMINEN JA OPPIMAAN OPPIMINEN

Kohderyhmä:
Opiskelemaan hakeutuvat ja omasta oppimisestaan kiinnostuneet Sovatek-säätiön työvalmennuksen asiakkaat.

Tavoitteet:
Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen ja vastuunsa itsensä kehittäjänä. Hän tunnistaa oman oppimistyylinsä ja kehittää omia realistisia opiskeluvalmiuksiaan niin, että hän pystyy asettamaan jatkotavoitteita kouluttautumiselleen sekä halutessaan aloittamaan opiskelemaan hakeutumisen.

Toteutus:
Pienryhmätyöskentelyä 3 x 3 tuntia, johon sisältyy ryhmäkeskusteluja ja henkilökohtaista ohjausta.

Opiskelemaan hakeutuminen ja oppimaan oppiminen -kurssin sisältö:

  • Oppijan minäkuva ja omien opiskeluvahvuuksien hahmottaminen
  • Oppimistyylianalyysi
  • Elinikäinen oppiminen
  • Opiskelutekniikoita
  • Opiskelemaan hakeutumisen harjoittelua

Osallistuja saa todistuksen kurssin suorittamisesta.


Tästä kurssista vastaa 
Opinto-ohjaaja
Terjo Kiljunen
Puh. 014 333 7019, 050 366 9323
terjo.kiljunen@sovatek.fi