Ongelmapelaajien palvelut

 

Ongelmapelaajien hoito

Ongelmapelaajien hoito toteutetaan Sovatek-säätiössä avokuntoutuksen työryhmässä (Riippuvuuskuntoutustyöryhmä) yhteistyössä Päihdepäivystyksen ja vieroitusosaston kanssa. Lähtökohtana on hoidon tarpeen arviointi, joka suoritetaan  Päihdepäivystyksessä. Lähetettä hoitoon ei tarvita. Hoitoa tukee vertaisryhmätoiminta, jota vetää vertaisohjaajakoulutuksen saaneet toipuneet ongelmapelaajat.

Avokuntoutus:

Yksilötyön keskeisimmät tavoitteet:

  • Tarjota mahdollisuus pysähtymiseen ja peliongelman arviointiin. (Selvittely- ja arviointivaihe kestää 1-3 käyntiä, pidempiaikainen työskentely asiakkaan henkilökohtaisen kuntoutumissuunnitelman mukaisesti) 
  • Antaa tietoa / ymmärrystä ongelmapelaamisesta ja muutoksen vaikutuksista omaa elämään 
  • Vahvistaa päätöksentekoa ja tavoiteasettelua oman tilanteen muuttamiseksi 
  • Tutustuminen hoitovaihtoehtoihin --> henkilökohtaiset kuntoutumispolut 
  • Antaa työvälineitä ylläpitää omaa muutostavoitetta pelaamisen osalta (Kuntoutumissuunnitelma ja sen ylläpito)
  • Tukea läheisiä (Läheistyö) 


Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Hoidon aloitusvaiheessa tapaamiset voivat olla kerran viikossa tapahtuvia ja kuntoutumisen edetessä käyntejä harvennetaan. Tapaamisten kesto on yleensä 45 minuuttia, ensimmäinen käynti on usein pidempi. Hoidossa pyritään selvittämään kokonaisvaltaisesti pelaamisen vaikutuksia asiakkaan ja hänen läheisten elämään. Talousasiat ovat usein aluksi vahvasti esillä, mutta myös psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia tarkastellaan. 

Hoitoprosessin aikana pidetään pidempi tauko, jona aikana laadittua kuntoutumissuunnitelmaa testataan. Hoitotyötä toteuttaa sosiaalityöntekijä tai sairaanhoitaja. Perhetapaamisissa / verkostotapaamisissa on mukana kaksi työntekijää. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös akupunktiota, rentoutushoitoja ja lääkärikonsultaatiota. Käyntimäärät vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan, joillekin riittää jo yksi kerta ja toinen saattaa käydä useamman vuoden ajan.

Laitoskuntoutus:

Akuutissa kriisissä oleva asiakas voidaan ohjata myös laitoskuntoutukseen ja Sovatek-säätiön alkoholivieroitusosasto tarjoaa kriisitilanteessa lyhytaikaista tukea tilanteen rauhoittamiseksi. Pidempikestoista laitoshoitoa tarjoavat Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus  (www.tuustaipale.fi) ja Järvenpään sosiaalisairaala, Hietalinnayhteisö.Laitoskuntoutus edellyttää joko maksusitoumusta kunnalta tai itsemaksavien osalta etukäteissuoritusta hoitojaksosta.

Kuntoutuskurssit:

Avomuotoinen kurssi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kurssin toteutumisen ehtona on, että kurssille ilmoittautuu vähintään 8 kuntoutujaa. Kurssipäiviä on yhteensä 9, jotka jakaantuvat neljään eri jaksoon ja kokonaiskestoaika kurssille on n. 6 kk. Kurssijaksojen ( lähipäivien) välille sovitaan kiinteät hoidolliset puhelinkontaktit kuntoutujiin. 
kts esite

Vertaisryhmä:

Ongelmapelaajille on tarjolla vertaisryhmätoimintaa kerran viikossa Jyväskylässä. Ryhmätoimintaa toteuttaa joko vertaisohjaajakoulutuksen saanut vertainen tai ammattihenkilö. Ryhmään osallistuminen edellyttää alkuhaastattelua. 
Ryhmätoimintaa tuottavat joko Pelinrajatòn Sosiaalipedagogiikan säätiöltä tai Sovatek-säätiö. 
Lisätietoja Anne-Maria Perttula, Sovatek, puh. 040 559 8194


Ylös