Nuorten ja nuorten aikuisten erityispalvelutSauma-starttipaja

(Rahoittaja: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 

Sauma-starttipaja on 6-paikkainen starttipaja Sovatek-säätiön Pajatien toimintayksikön yhteydessä.

Starttipaja on tarkoitettu 17–29-vuotiaille nuorille, joiden ammatillisen uran sekä oman tulevaisuuden suunnittelu ilman yksilöllistä, kohdennettua tukea on huomattavasti vaikeutunut. 

Saumaan voivat hakeutua nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai valmiuksia hakeutua ammatilliseen koulutukseen tai työelämään tai nuoret, joilla on suuria vaikeuksia pärjätä opinnoissaan, valmistuminen on pitkittynyt tai opinnot ovat joko keskeytymässä tai keskeytyneet. Starttipajajaksolla tuetaan nuoren työelämä- ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä.

Starttipajalle voi tulla

 • Sovatek-säätiön palveluohjauksen kautta
 • TE-toimiston ja TYP:n kautta 
 • ammatillisen oppilaitoksen kautta
 • peruskoulun lisäopetuksen kautta
 • nuori itse tai läheisten ohjaamana

Starttipajajakso aloitetaan kuukauden sopimuksella, jonka aikana suunnitellaan ja arvioidaan jatkoa yhdessä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Starttipajalla työskentelee kaksi starttipajaohjaajaa.               

Esa Järvenpää
Puh. 050 432 7805
etunimi.sukunimi@sovatek.fi

Katri Moisala
Puh. 050 407 5525
etunimi.sukunimi@sovatek.fi 
”Minulla on Saumaa!”
Sauma-starttipajan toiminnan arviointi ja sen kehittämismahdollisuudet opinäytetyö pdf linkki

 


Ylös

Etsivä työ

(Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Etsivän työn tarkoituksena on ohjata ja tukea alle 29-vuotiaita nuoria työn, koulutuksen tai palveluiden piiriin.

Etsivän työn ohjaajat tapaavat nuorta sovitusti, auttavat nuorta itsensä ja asioidensa hoitamisessa, kulkevat rinnalla, tekevät nuoren kanssa asioita yhdessä ja ovat tavoitettavissa. Palvelu on maksutonta.

Etsivän työn arvot:

 • Vapaaehtoisuus 
 • Luottamuksellisuus
 • Nuoren näkeminen kokonaisuutena hänen omassa elinympäristössään
 • Usko nuoren omiin resursseihin ja vahvuuksiin 
 • Vastuullisuus – Ihminen on vastuussa omasta elämästään 
 • Tasa-arvoisuus – Ihmiset ovat tasa-arvoisia

Nuori!

Työtä tehdään niissä verkostoissa jotka sinua kulloinkin koskettavat. Työn tarkoituksen ja tavoitteet määrittelet sinä itse. Verkostoja voivat olla esimerkiksi

 • Työvoimahallinto
 • Sosiaalitoimi
 • Koulu
 • Nuoriso- ja erityisnuorisotyö
 • Maahanmuuttajapalvelut 
 • Seurakunta
 • Perhe
 • Alueelliset toimijat, jotka koskettavat sinua

Mikäli sinulla on huolta opiskeluista, työelämästä tai tarvitset muuten tukea asioiden selvittelyyn, niin ota rohkeasti yhteyttä!

Henna Hämäläinen
Etsivän työn ohjaaja
Puh. (014) 333 7013
Gsm 050 432 7807
etunimi.sukunimi@sovatek.fi
facebook.com/etsivahannajahenna

Hanna Liimatainen
Etsivän työn ohjaaja
puh.(014) 333 7086
gsm.050 576 6217
etunimi.sukunimi@sovatek.fi
facebook.com/etsivahannajahenna


Ylös