MaMuPlus-projekti

MaMuPlus-projekti 2009-2013
Rahoittaja: Hanke on saanut työllisyyspoliittista avustusta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

MIKÄ:
MaMuPlus–projekti on yksi Sovatek-säätiön kehittämisprojekteista, jonka tarkoitus on työttömien työnhakijoiden (maahanmuuttajien) työmarkkinavalmiuksien parantaminen, sekä suomalaiseen työyhteisöön sopeutumisen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen.

MITEN:
Projektissa toteutetaan asiakaslähtöistä valmennusta pääsääntöisesti yrityksissä tai Sovatekin tuotannollisissa yksiköissä. Valmennus on suunnitelmallista ja vastaa maahanmuuttajien erityistarpeisiin.

Asiakkaat voivat olla työkokeilussa, työharjoittelussa, työelämänvalmennuksessa, palkkatukityössä, oppisopimuskoulutuksessa. Tavoite on valmentaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä suomalaiseen työelämään. Valmennusta toteutetaan työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

KENELLE:
Projekti palvelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa.

MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa.

  

Projektipäällikkö
Asko Hiltunen
puh. 050 366 9336
asko.hiltunen@sovatek.fi