Kuntoutus

Sovatek–säätiön kuntoutuspalvelut mahdollistavat kuntoutujille joustavia kuntoutumispolkuja. Kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa, huomioiden hänen läheistensä, viranomaisten sekä muiden palveluntuottajien näkemykset ja resurssit.

Erilaisia kuntoutumispalveluita ovat