Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttava työtoiminta on oikeassa työympäristössä tapahtuvaa työtoimintaa. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa työkokemusta tai koulutusta, vaan halu kokeilla riittää. Sovatek-säätiössä kuntouttava työtoiminta koostuu työ-, ryhmä- ja yksilövalmennuksesta. Näiden avulla voimme yhdessä rakentaa juuri sinun tavoitteitasi tukevan kokonaisuuden.

Työvalmennuksessa sinä työskentelet Sovatek-säätiön työyksikössä. Työvalmentaja tukee ja opastaa sinua työtehtävissä. Me etsimme juuri sinulle sopivia työtehtäviä ja suunnittelemme työajat elämäntilanteesi mukaan.

VALMENNUS

Yksilövalmennuksessa voit käydä luottamuksellisia keskusteluja oman yksilövalmentajasi kanssa. Yksilövalmentajasi auttaa sinua tavoitteittesi asettamisessa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Yksilövalmentajaltasi saat myös yksilöllistä ohjausta opiskelu- ja työpaikkojen hakemiseen.

Valmennukseen voi sisältyä myös pienryhmätoimintaa. Toiminnassa ovat keskeistä hyvinvointi, vuorovaikutustaidot, itsetuntemuksen kehittäminen ja virkistäytyminen sekä arjen taitojen harjoittelu yhdessä. Pienryhmissä tutustutaan myös vapaa-ajan toimintaan, koulutus- ja työpaikkoihin.
 

SOVATEKIN TUKIPALVELUT

Sovatekin tukipalveluita on mahdollisuus hyödyntää kuntouttavan työtoiminnan aikana. Voit osallistua kursseille, joissa saat tärkeää työelämään ja työnhakuun liittyvää tietoa. Voit suorittaa esimerkiksi hygieniapassin tai käydä käytännön asiakaspalvelukurssin.

Kuntouttavan työtoiminnan päämäärä on itsellesi asettamien tavoitteiden saavuttaminen ja hyvinvointisi kohentaminen. Toimintaan osallistumalla työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi sekä mahdollisuutesi löytää juuri sinulle sopiva työ- tai opiskelupaikka paranee.


Kuntouttavaan työtoimintaan hakeudutaan Työvoiman palvelukeskuksen tai Työvoimatoimiston kautta. 
Ole yhteydessä omaan työntekijääsi.