KoulutusLyhytkurssit

 


Ylös


Oppilaitosyhteistyö

Opinnäyte- ja päättötyöt

Teemme tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa pro gradu -töiden, opinnäytetöiden sekä erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa. Säätiöllä on ollut hankkeissa työllistettynä myös omia tutkijoita.

Säätiön toiminnasta on tehty lukuisia eri laajuisia opinnäytetöitä.

Tutkimus- ja opinnäytetöihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:

Järjestövastuujohtaja
Eero Pirttijärvi
050 3278097
014 2667034
eero.pirttijarvi@sovatek.fiTyössäoppimisjaksot

Tarjoamme yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille erilaisia työssäoppimismahdollisuuksia muun muassa sairaanhoidon, sosiaalityön, kuntoutuksen, toimintaterapian ja hallinnon aloilta. Harjoitteluasioissa voit olla yhteydessä suoraan yksikköön, jonka toimintaa harjoittelusi koskee. Yksiköiden yhteystiedot löydät Yhteystiedoista.

Toisen asteen opiskelijoille tarjoamme tuettuja, yksilöllisesti räätälöityjä pajajaksoja työpa-jaympäristössä. Opintojaksot suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, ohjaavan opettajan ja Sovatekin opinto-ohjaajan kanssa.Opiskelijaohjauksen arviointikysely (CLES)

Ohjattu harjoittelu ja työssäoppiminen on opiskelijalle tärkeä vaihe ammattiin kasvussa. Harjoittelun ja työssäoppimisen onnistumisen edellytyksenä on hyvä ja asiantunteva ohjaus.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Sovatek-säätiön päihdepalveluissa toteutettavasta opiskelijaohjauksesta. Antamasi palaute on arvokasta, sillä sen avulla kehitetään opiskelijaohjauksen laatua. Kyselyn tuloksista raportoidaan kerran vuodessa työyksiköihin sekä Jyväskylän ammattikorkeakoululle.

Kysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi kysytään ohjaavan opettajan toimintaan liittyviä kysymyksiä. Arviointimittari pohjautuu CLES ja CLES+T (© Saarikoski 2008) mittareiden kysymyksiin.

Tämän kyselyn lisäksi voit antaa palautetta harjoitteluyksiköllesi ja ohjaajallesi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Pyydämme Sinua vastaamaan kyselyyn harjoittelujaksosi loppuvaiheessa. Vastaaminen on vapaaehtoista, mutta vain vastaamalla voit vaikuttaa opiskelijaohjauksen tulevaan toteutukseen. Kysely on luottamuksellinen, eikä henkilöllisyytesi tule esiin tiedon keruun tai raportoinnin vaiheessa. Vastaaminen vie aikaasi noin 15- 20 minuuttia.
Jos kyselyn toiminnassa on ongelmia pyydä apua ohjaajalta.

Vastaa kyselyyn Vastaa kyselyyn täällä

Kiitos vastauksistasi!


Ylös

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on Sovatekin tärkein tutkintoihin johtava ammatillisen koulutuksen muoto. Koulutuksen järjestää Jyväskylän Ammattiopiston oppisopimuskeskus.

Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on tarjota sekä ammatilliset että elämänhallinnalliset eväät päästä työelämään ja pärjätä siellä ja toisaalta tukea opiskelijaa kasvamaan oman elämänsä haltijaksi. Oppisopimusopiskelijat koulutetaan ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja tarvittaessa lisäkoulutuksena paremmiksi ammattinsa taitajiksi. 

Sovatekilainen oppisopimus perustuu työssäoppimiseen työvalmentajan opastuksella turvallisessa valmennusyksikössä sekä tietopuoliseen koulutukseen oman alan oppilaitoksessa. Sovatekin opinto-ohjaajalta saa tuen opiskeluun koko opintojen ajan. Opiskeluun voidaan sopia yksilöllisiä ratkaisuja sekä oppisopimussisältöjen lisäksi muuta työvalmennuksen tukea henkilökohtaisen tarpeen mukaan. 

Sovatekissa on kerrallaan 8 oppisopimusopiskelijaa kouluttautumassa eri ammatteihin. Nyt opiskelijoita on verhoilijana, myyjinä, siivoojina ja lähihoitajana. Koulutusta on ollut myös mm. ajoneuvonasentajille, levyseppähitsaajille, ompelijoille, kutojille ja toimistotyöntekijöille. Myös yksi nuorisotyöntekijä on oppisopimuskoulutettu. 

Kohderyhmä:

Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu perus- tai kansakoulun suorittaneille, ilman ammatillista koulutusta oleville sekä ammattia vaihtaville tai ammattiosaamistaan täydentäville työttömille henkilöille.

Oppisopimuskoulutuksesta vastaa 
Opinto-ohjaaja
Terjo Kiljunen
Puh. (014) 333 7019, 050 366 9323
terjo.kiljunen@sovatek.fi


Ylös