Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Sovatek-säätiö tarjoaa erilaisia koulutus-, asiantuntija- ja erityispalveluita. Säätiöllä on mahdollisuus kouluttautua ammattiin Kytkin-koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen kautta. Työvalmennuksen asiakkaita tuetaan erilaisin lyhytkurssein. Lisäksi säätiö tuottaa työvalmennuksen ja päihdetyön tilauskoulutusta, konsultaatioita ja työnohjausta.

Nuorten ja nuorten aikuisten erityispalveluina säätiö tuottaa Etsivää nuorisotyötä ja starttipajatoimintaa.

Koulutus

Asiantuntijapalvelut

Nuorten ja nuorten aikuisten erityispalvelut


Lyhytkurssit

 • Työelämätietous
 • Työnhakukoulutus
 • Opiskelemaan hakeutuminen ja oppimaan oppiminen
 • Hygieniapassi
 • Yksilövalmennus
 • Ryhmävalmennus
 • Työllistyminen ammatinharjoittajana tai osuuskunnan työntekijänä

Oppilaitosyhteistyö

Teemme tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa pro gradu -töiden, opinnäytetöiden sekä erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa. Säätiöllä on ollut hankkeissa työllistettynä myös omia tutkijoita. Säätiön toiminnasta on tehty lukuisia eri laajuisia opinnäytetöitä.

Työssäoppimisjaksot

Tarjoamme yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille erilaisia työssäoppimismahdollisuuksia muun muassa sairaanhoidon, sosiaalityön, kuntoutuksen, toimintaterapian ja hallinnon aloilta. Harjoitteluasioissa voit olla yhteydessä suoraan yksikköön, jonka toimintaa harjoittelusi koskee. Yksiköiden yhteystiedot löydät Yhteystiedoista.

Toisen asteen opiskelijoille tarjoamme tuettuja, yksilöllisesti räätälöityjä pajajaksoja työpa-jaympäristössä.

Opintojaksot suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, ohjaavan opettajan ja Sovatekin opinto-ohjaajan kanssa.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on Sovatekin tärkein tutkintoihin johtava ammatillisen koulutuksen muoto. Koulutuksen järjestää Jyväskylän Ammattiopiston oppisopimuskeskus. Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on tarjota sekä ammatilliset että elämänhallinnalliset eväät päästä työelämään ja pärjätä siellä ja toisaalta tukea opiskelijaa kasvamaan oman elämänsä haltijaksi. Oppisopimusopiskelijat koulutetaan ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja tarvittaessa lisäkoulutuksena paremmiksi ammattinsa taitajiksi.

Sovatekilainen oppisopimus perustuu työssäoppimiseen työvalmentajan opastuksella turvallisessa valmennusyksikössä sekä tietopuoliseen koulutukseen oman alan oppilaitoksessa. Sovatekin opinto-ohjaajalta saa tuen opiskeluun koko opintojen ajan. Opiskeluun voidaan sopia yksilöllisiä ratkaisuja sekä oppisopimussisältöjen lisäksi muuta työvalmennuksen tukea henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

 

Sovatekissa on kerrallaan 8 oppisopimusopiskelijaa kouluttautumassa eri ammatteihin. Nyt opiskelijoita on myyjinä, siivoojina ja lähihoitajana. Koulutusta on ollut myös mm. ajoneuvonasentajille, levyseppähitsaajille, ompelijoille, kutojille ja toimistotyöntekijöille. Myös yksi nuorisotyöntekijä on oppisopimuskoulutettu.

Kohderyhmä

 • Perus- tai kansakoulun suorittaneet
 • Ilman ammatillista koulutusta olevat
 • Ammattia vaihtavvat
 • Ammattiosaamistaan täydentävät työttömät

Oppisopimuskoulutuksesta vastaa

Opinto-ohjaaja
Terjo Kiljunen
Puh. 050 366 9323
etunimi.sukunimi@sovatek.fi


Konsultaatio- ja tilauskoulutus

Tarjoamme konsultaatio- ja asiantuntijapalveluita järjestölähtöisessä työskentelyssä, päihde-, mielenterveys- ja riippuvuusasioissa, työvalmennuksessa sekä muussa työpajatoiminnassa.  Lisäksi tarjoamme asiantuntijuuttamme palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvissä asioissa.

Olemme osallistuneet muun muassa Joensuun seudun päihdepalvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen, Aktiviseerimuskeskus Tulevikin (Pärnu, Viro) palvelustrategian kehittämiskonsultointiin sekä olleet mukana Mieli 2009 -työryhmässä ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä sekä jäsenenä STM:n ja OPM:n nuorten työpajojen ehkäisevän huumetyön johtoryhmässä.

Olemme mukana monien paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden toiminnan kehittämisessä osallistumalla näiden ohjausryhmiin ja hallintoelimiin. Tarjoamme myös räätälöityä tilauskoulutusta kaikilla säätiön edustamilla toimialoilla.

Konsultaatio- ja koulutusasioissa voit olla suoraan yhteydessä toimialapäällikköihin. Yhteystiedot löydät Yhteystiedoista.


Sovatek / Koulutuspalvelut

Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus