Kansalaisjärjestötyö

Vaikuttamistoiminta

  • Asiakkaiden oikeuksien ja tarpeiden esille nostaminen ja ylläpitäminen
  • Asiantuntijoina toimiminen erilaisissa työryhmissä ja foorumeissa

Hyvinvoinnin edistäminen

  • Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö
  • Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen

Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta

  • Vapaaehtoisten ja vertaistukihenkilöiden/toimijoiden (ammatillinen) ohjaus ja tuki
  • Vertaistuen ja –ryhmien kehittäminen sekä toimintaedellytysten tarjoaminen ja tukeminen
    (ammatillinen ohjaus)
  • Vertaistuen, kokemusasiantuntemuksen ja ammatillisesti tuotettujen kuntoutumispalvelujen verkottuminen ja yhteistoiminnallisen rakenteen ylläpitäminen
  • Kokemusasiantuntijat mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja hallinnollisissa elimissä