Järjestölähtöinen toiminta


Järjestölähtöisen toiminnan perusajatus on edistää ja tukea yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sellaista toimintaa, joka tukee sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Toiminnan keskeiset osa-alueet ovat vaikuttamistoiminta, hyvinvoinnin edistäminen, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan edistäminen sekä uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen.