Harkinnanpaikka-hanke (2012-2013)

 

Harkinnanpaikka-hanke on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallinnoima ESR-hanke. Hankkeessa kehitetään toisen asteen ohjausmenetelmiä, joiden avulla voidaan ehkäistä opintojen keskeyttäminen sekä opinnoista eroaminen. Hankkeen osatoteuttajia ovat Sovatek-säätiö ja Nuorten taidetyöpaja.

Hankkeen tavoitteena on:
1) vahvistaa nuorten urapolkujen löytymistä 
2) ehkäistä keskeyttämistä 
3) tukea opintojen loppuun saattamista sekä työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa luodaan tilapäisen keskeytyksen jälkeen takaisin opintoihin palaavan opiskelijan ohjausmalli, jossa huomioidaan sekä opintojen eteneminen (Hops), että opiskelijayhteisöön takaisin ryhmäytyminen. Näin katkaistaan keskeyttämiskierteen muodostuminen ja sitoutetaan opiskelija opintoihin.

Lisäksi hankkeessa luodaan Harkinnanpaikka -toimintamalli: nonstop-periaatteella toimiva ohjauspysäkki, jonne opiskelija ohjataan, kun hän on eroamassa tai keskeyttämässä opintonsa. Harkinnan vaiheessa opiskelijalle laaditaan määräajaksi räätälöity ohjelma. Hän voi esimerkiksi suorittaa opintojaan vaihtoehtoisessa oppimisympäristössä, kuten työpajassa. Toimintamallin avulla tuetaan opintojen jatkumista tai tarvittaessa sujuvoitetaan uuden tutkinnon aloittamista selkeyttämällä uravalintaa.

Yhteyshenkilöt:
Tuija Kirmanen, projektipäällikkö
Annikki Katajamäki, projektityöntekijä
Lea Mäkinen, projektityöntekijä
Minna Kaukonen, projektityöntekijä

Terjo Kiljunen, projektityöntekijä/Sovatek-säätiö

www.jao.fi/harkinnanpaikka