Asiantuntijapalvelut


Konsultaatio- ja tilauskoulutus

Tarjoamme konsultaatio- ja asiantuntijapalveluita järjestölähtöisessä työskentelyssä, päihde-, mielenterveys- ja riippuvuusasioissa, työvalmennuksessa sekä muussa työpajatoiminnassa. 

Lisäksi tarjoamme asiantuntijuuttamme palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvissä asioissa. Olemme osallistuneet muun muassa Joensuun seudun päihdepalvelujärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen, Aktiviseerimuskeskus Tulevikin (Pärnu, Viro) palvelustrategian kehittämiskonsultointiin sekä olleet mukana Mieli 2009 -työryhmässä ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä sekä jäsenenä STM:n ja OPM:n nuorten työpajojen ehkäisevän huumetyön johtoryhmässä.

Olemme mukana monien paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden toiminnan kehittämisessä osallistumalla näiden ohjausryhmiin ja hallintoelimiin.

Tarjoamme myös räätälöityä tilauskoulutusta kaikilla säätiön edustamilla toimialoilla.

Konsultaatio- ja koulutusasioissa voit olla suoraan yhteydessä toimialapäällikköihin. Yhteystiedot löydät Yhteystiedoista.