Arvion mekin ansaitsemme -hanke


 

 

 


”Arvion mekin ansaitsemme ” on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehityshanke. 

Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja työvalmennusta harjoittavien organisaatioiden välille yhteinen asiakkaiden arviointiin liittyvä järjestelmä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa yhteiseen käyttöön WHO: n kuntoutuksen standardi 

ICF: ään perustuva asiakkaiden arviointijärjestelmä.

Hankkeessa kouluttaudutaan ottamaan käyttöön Kajaanin Kumppaniksi ry: ssä kehitetty VAT arviointityökalu. Hankkeen aikana organisaatioiden asiakkaiden arvioinnista ja valmennuksesta vastaavat henkilöt koulutetaan ICF arvioinnin perusteisiin., 

Hankkeessa ovat mukana Sovatek-säätiö, Jyväskylän Katulähetys ry., Jyväskylän ammattioppilaitos, sekä Jyväskylän oppisopimuskeskus.


YHTEYSTIEDOT


Harri Valli
Projektipäällikkö
Sovatek-säätiö
050 5766215 
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 

Kaisi Partanen
palveluohjaaja
Projektityöntekijä
Sovatek- säätiö / Jyväskylän katulähetys Ry 
040 842 9874
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä